Open issues

Alla inställningar skall flyttas till Sales -> Payment
MAG2RCO-872
Dela upp modulen i flera individuella byggstenar. Gå igenom arkitektur.
MAG2RCO-868
Ersätt pluginen för att injecera XML kod för betalmetoderna med en plugin för Helper/Data.php :: getPaymentMethods()
MAG2RCO-867
Konfigurera PHPStorm
MAG2RCO-854
"Suspected Fraud" bör ersättas med en egen status, "Resurs Bank - Pending Manual Inspection"
MAG2RCO-730
[Callbacks] Ändra ordning på status och comment, så det står vilken status ordern erhåller i historiken istället
MAG2RCO-491
Lägg till resul ti digestParameters annars fungerar inte automatic_fraud_control
MAG2RCO-490
Callbacks har upphört att fungera
MAG2RCO-432
Lägg till logg som visar vilka betalmetoder som samlas in och vart ifrån dessa hämtas
MAG2RCO-424
vendor/magento/module-payment/Helper/Data.php :: getPaymentMethods() inkluderar inte resursbank_default av någon anledning
MAG2RCO-419
Lägg till bilder i README
MAG2RCO-362
Sänk tiden för hur länge beställningar lever från 3600 sekunder till 1800 sekunder.
MAG2RCO-354
Korrigera docblock, och ta bort oanvänd variable $ecom, från Helper/Methods.php :: __construct()
MAG2RCO-282
Prova att spara hämta betalmetoder i cache:n och läsa tillbaka dem som ett PHP script, och därmed få tillgång till klasserna.
MAG2RCO-266
Review the branch item_delete
MAG2RCO-228
[Status] Change the default fraud status to "payment_pending"
MAG2RCO-207
Security hash patch
MAG2RCO-196
Look at using something like iMacros for local tests during development.
MAG2RCO-188
Test how we can include separate payment methods, outside of Resurs Banks checkout.
MAG2RCO-154
Fel valuta i rutan för sammanställning i kassan
MAG2RCO-847
Pluginerna vendor/resursbank/checkout/Plugin/Order/AroundPlace.php och vendor/resursbank/checkout/Plugin/Order/AroundPlaceGuest.php bör inte kunnat exekveras om pluginen är avstängd
MAG2RCO-773
Implementera Hosted Flow
MAG2RCO-770
Eventuell prestandasänkning (för callbacks) lokaliserad
MAG2RCO-732
Genomgång av hur artNo och description hanteras för rabatter
MAG2RCO-724
Det nya systemet för att hantera betalningar hos Resurs Bank måste inkludera resursbank_payment_fee i sin payload när betalningar skapas.
MAG2RCO-719
Investigate deleting orders due to failed payment on failure page.
MAG2RCO-599
Kontrollera att scopeCode / storeId används korrekt överallt för att hämta ut information från configen
MAG2RCO-447
Undvik att cache måste laddas om två gånger för att default metod i kassan skall fungera
MAG2RCO-404
[Status] Lägg till inställning för statusar
MAG2RCO-401
Undersök varför Chrome ibland verkar tappa bort sessionsdata
MAG2RCO-374
[Delbetalning] när man ändrar värde på minLimit och sedan tabbar från fältet blir det "0"
MAG2RCO-357
[Delbetalning] för att få rätt värden på minLimit/maxLimit för part payment måste man först välja en betalmetod.
MAG2RCO-346
[Delbetalning] när man byter betalmetod för delbetalningar så blir värdet i min/max limit fälten "0"
MAG2RCO-336
[Delbetalning] getPaymentMethodId/check if the class matches what we expect
MAG2RCO-319
[Delbetalning] återinför fältet för att kunna konfigurera min_limit för delbetalningar
MAG2RCO-268
[Delbetalning] cache:a resultat från vendor/resursbank/checkout/Helper/PartPayment.php :: getAnnuityFactors()
MAG2RCO-256
Fetched payment method models should not be stored within the module directory
MAG2RCO-240
Confirm that the configuration page has settings sorted in the same order as in Magento 1
MAG2RCO-237
The current implementation of the order edit plugin should be removed
MAG2RCO-236
Extend the process used to fetch payment methods from the API
MAG2RCO-230
Abstract payment method has been deprecated
MAG2RCO-211
Testa potentiellt problem när AJAX anrop avbryts
MAG2RCO-210
[Status] All statuses listed under Stores -> Orderstatus are not being listed in our config section. Investigate.
MAG2RCO-209
Check in our composer file if we can create a requirement of ECom 1.1.x. We do not want 1.0 or 1.2 right now.
MAG2RCO-195
Install EComPHP v 1.1.26 and alter after-shop methods like in Magento 1
MAG2RCO-194
[Status] Status rules for plugin
MAG2RCO-164
Readme in repository
MAG2RCO-110
Lansera modulen till Magento Marketplace
MAG2RCO-84
failUrl ger fel status
MAG2RCO-881
RCO nekad kredit fel status
MAG2RCO-880
issue 1 of 325