Open issues

Måste kunna sätta vilket flöde som används i Helper/Api.php
M2C-128
Valideringen på credentials om man ej har fyllt i något
M2C-127
Lägg till Plugin för att sätta flagga så e-post ej skickas när order skapas
M2C-126
Implementera klasser för att konverta quote -> betalning för kassorna
M2C-125
Aktivera WSDL cache för EComPHP
M2C-124
Samtliga anrop som går genom ECom bör sätta user-agent information.
M2C-123
Data patchen som skriver över inställningar tar ingen hänsyn till path:sen den lägger till redan existerar, detta kan skapa ett SQL fel
M2C-122
Uppgradera ECom till version 1.3.40
M2C-121
Exception kastas vid synk när man försöker läsa in en rad från resursbank_checkout_account_method som inte existerar
M2C-119
Lägg till rutin för att avaktivera samtliga metoder innan man synkar (för att undvika att inaktiva betalmetoder listas på frontend)
M2C-117
Lägg till integrationstester för Helper/PaymentMethods.php :: sync (för ECom och DB)
M2C-116
Stora besparingar kan göras i processen som synkar betalmetoder genom att lägga till ett riktigt Object för betalmetoder i ECom
M2C-115
Lägg till integrationstester för Helper/Api/Credentials.php :: getCountry
M2C-114
Konvertera Helper/Db/Account/Method.php :: getActiveCollection()
M2C-113
Konvertera Helper/Db/Account/Method.php :: loadByCode()
M2C-111
Flytta konstanterna MODEL_KEY_* och DEFAULT_VALUE_ORDER_STATUS från Helper/Method/Converter.php till modelklassen, när den implementerats. Applicera samma ändringar i testerna.
M2C-110
Porta cronjob:et för att synka betalmetoder
M2C-109
Lägg till integrationstester för Helper/Api/Credentials.php :: getCountry
M2C-98
Helper/Api/Credentials.php :: resolveFromConfig borde kräva en store instans för att försäkra oss om att vi alltid laddar korrekt data från configen
M2C-97
Ta bort tabellen för konto (resursbank_checkout_account) samt dess implementation och tester
M2C-94
Inställningarna för moms och prisinformation för fakturaavgift skall tas bort, skall flyttas till separat modul
M2C-91
Integrationstester för Helper/Api/Credentials.php
M2C-89
Implementera business logik för att synka konton innan betalmetoder
M2C-88
Integrationstester för Helper/Config.php
M2C-87
Data patch för att flytta configdata från gamla till nya paths (speciellt för un/pw då env nu är en bool)
M2C-86
Ta bort referenserna för betalavgifter från db_schema.xml
M2C-85
Integrationstester för Helper/Api.php (ECom inkluderar tester med un/pw vi kan utnyttja)
M2C-84
Korrigera implementation av environment i Model/Api/Credentials.php
M2C-81
Model/Account.php ersätt environment setter / getter med isTest setter / getter
M2C-79
Implementera loggning vid Exceptions i Controller/Adminhtml/Methods/Sync
M2C-77
Unit test för Helper/Store service klass
M2C-76
Unit test för Helper/Url service klass
M2C-75
Implementera logik för att hämta betalmetoder genom ECom
M2C-71
Model/AccountRepository.php :: getByCredentials() behöver korrigeras.
M2C-67
Kontrollera om account_id på resursbank_checkout_account_method borde vara nullable
M2C-66
Versionnummer måste läggas till någonstans så vår user agent kan skicka ut det i API anrop, typ i en konstant eller nått.
M2C-61
Gå igenom alla filer och korrigera copyirhgten så den följer den nya standarden
M2C-59
Korrigera implementation av ECom konstanter för miljö i Model/Credentials.php just nu används statiska värden
M2C-57
Flytta konstanterna MODEL_KEY_* och DEFAULT_VALUE_ORDER_STATUS från Helper/Method/Converter.php till modelklassen, när den implementerats. Applicera samma ändringar i testerna.
M2C-56
Konvertera Helper/Db/Account/Method.php :: collect() för att konvertera datan i tabellen
M2C-50
Konvertera Helper/Db/Account/Method.php :: getActiveCollection()
M2C-49
Konvertera Helper/Db/Account/Method.php :: deactivateMethods()
M2C-48
Konvertera Helper/Db/Account/Method.php :: loadByCode()
M2C-47
Repository implementation för tabellen resursbank_core_payment_methods
M2C-45
Konvertera business logic för att synka betalmetoder
M2C-40
Problem med Helper/Version.php
M2C-33
Lägg till inställning resursbank_checkout/methods/auto_sync_method
M2C-24
Lägg till inställning resursbank_checkout/methods/list
M2C-23
Lägg till controller för att synka betalmetoder
M2C-22
issue 1 of 49