Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Task
Lyssna på purchase-denied i presta om vi inte redan gör det.
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jun 16, 2021
Mar 23, 2022
Bug
Facelift purchase-button-patch PRESTA17-90
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Mar 19, 2021
Mar 23, 2022
Bug
RuntimeException: Session already started
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 11, 2021
Apr 22, 2022
Bug
CLONE - "/För" UPDATE *_meta_lang SET url_rewrite = 'order' WHERE id_meta = 21 AND id_lang = 2
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Dec 29, 2020
Apr 22, 2022
Task
Identifiera cancel-cronjob med rätt useragent
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Nov 27, 2020
Apr 22, 2022
Task
Split statuses for credited and annulled
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Nov 12, 2020
Nov 13, 2020
Bug
PRESTA16-85 was done, all callbacks are implemented but handler still relies on AUTOMATIC_FRAUD_CONTROL
Unassigned
Tomas Tornevall
High
Unresolved
Nov 9, 2020
Nov 9, 2020
Bug
During failed orders, rebuilding cart fails on reload
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Nov 9, 2020
Nov 12, 2020
Task
Raise compliance for PHP 8.0, etc
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Nov 9, 2020
Nov 12, 2020
Bug
Cancellationscript should accept cancellations on "payment not found" in cleanupscript
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Nov 9, 2020
Nov 11, 2020
Task
Utred backend-registrering av personnummer
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jun 17, 2020
Apr 22, 2022
Bug
RCOng - Customer data initiation
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 30, 2020
Jun 17, 2020
Bug
Broken redirecturls (rcoNg)
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 29, 2020
Jun 17, 2020
Bug
"Pay from" is active even if it is not properly configured
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Apr 15, 2019
Oct 2, 2019
Test
[Kassa] Specialköp: Customized products (om de finns) skall INTE misslyckas till skillnad från Presta 1.7
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Apr 9, 2019
Nov 9, 2020
Test
[Admin] Statusar för varje order skall fortsatt fungera utan exceptions
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Apr 9, 2019
Apr 12, 2019
Test
[Kassa] Testköp som gäst och inloggad skall fortsatt fungera utan exceptions
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Apr 9, 2019
Apr 12, 2019
Test
Compare and (try to) import 1.7 hotfixes.
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Apr 8, 2019
Apr 15, 2019
Bug
Annuity (and methods) are not cleaned up during uninstall/reset
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Feb 11, 2019
Apr 22, 2022
Bug
Things that can break on upgrades
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Feb 7, 2019
Apr 22, 2022
Task
Update presta 1.6 ecomphp to latest (And check the bitwise controls for order statuses)
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 31, 2019
Apr 10, 2019
Task
[ User Agent ] Lägg till version av Prestashop för att underlätta felsökning
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 30, 2019
Apr 10, 2019
Task
Översättningar till annuity-delarna
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 29, 2019
Apr 10, 2019
Bug
RESURSBANK is not defined (js)
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 29, 2019
Apr 10, 2019
Bug
Listan över betalmetoder refreshas inte vid kontobyta test till prod
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 29, 2019
Apr 10, 2019
Bug
Fel belopp skickas till "Read more"
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 29, 2019
Apr 10, 2019
Bug
When activating part payment method first time, period is not saved
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 29, 2019
Apr 10, 2019
Sub-task
thead for payment methods list
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 29, 2019
Apr 10, 2019
Sub-task
[PartPayment] Display annuity options in admin differently
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 24, 2019
Apr 10, 2019
Sub-task
[PartPayment] Display payment methods
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 24, 2019
Apr 10, 2019
Story
[PartPayment] Layout cleanup for admin
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 23, 2019
Mar 11, 2019
Task
[PartPayment] getCostOfPurchaseHtml popup.
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 23, 2019
Apr 10, 2019
Task
[PartPayment] Part payment in checkout
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 23, 2019
Apr 22, 2022
Task
[Automatisk annullering] Undvik beställningar där callbacks inkommit
Unassigned
MageParts Office
Highest
Done
Jan 22, 2019
Apr 15, 2019
Story
[PartPayment] Partpayment Implementation
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jan 22, 2019
Apr 10, 2019
Bug
Illegal string offset 'resursbankcheckout' ...
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Unresolved
Jan 21, 2019
Nov 9, 2020
Task
[PartPayment] Customer view (Frontend)
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 18, 2019
Apr 15, 2019
Task
[PartPayment] Admin-panel configuration (Backend)
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 18, 2019
Mar 11, 2019
Task
[1.7] Sessioner
Unassigned
MageParts Office
Highest
Done
Jan 18, 2019
Apr 9, 2019
Task
Anpassa plugin till PrestaShop 1.7
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jan 17, 2019
Nov 9, 2020
Task
Norsk översättning
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Oct 10, 2018
Mar 23, 2022
Bug
Cronjobb cancelerar 0-orders
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Sep 7, 2018
Nov 12, 2020
Bug
I nyare versioner av ECom kommer automatisk annullering att fallera
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Aug 9, 2018
Nov 10, 2020
Task
Automatisk annullering bör bekräfta att betalinformation inte kan hämtas pga. betalningen inte finns, om API:et ligger nere vill vi inte annullera beställningar
Unassigned
MageParts Office
Highest
Done
Aug 6, 2018
Apr 9, 2019
Bug
Callbacks fungerar inte när betalning saknar personnummer
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Aug 1, 2018
Apr 9, 2019
Task
När varukorgen återuppbyggs vid fallerat köp bör rabattkod fyllas i automatiskt igen, även adressdata om möjligt
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jul 23, 2018
Mar 23, 2022
Task
Felsök ärende åt Staffanstorp. När kund går till gateway och sedan avbryter skall dem komma tillbaka till kassan och varukorgen skall återskapas.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jul 19, 2018
Apr 15, 2019
Task
Gör en ren installation och kontrollera att install-2.1.0 scriptet fortfarande exekveras korrekt efter versionsbyten
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jun 8, 2018
Mar 23, 2022
Task
När sessionen time:ar ut vid orderplacering skall sidan omedelbart laddas om och ett felmeddelande visas ovanför iframe:n på kommande sida.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 7, 2018
Apr 9, 2019
Bug
Notice när session_start() körs då aktiv session redan existerar.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 5, 2018
Apr 9, 2019
1-50 of 239