Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Task
Ominstallera intern presta
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jul 26, 2021
Apr 22, 2022
Task
Se till att certen för resurs.it är självförsörjande!
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jun 20, 2021
Apr 5, 2022
Task
Rensa i våra gamla Magentomiljöer
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Feb 20, 2019
Apr 5, 2022
Task
Clona https://test.resurs.com/opencart-pte/
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Feb 18, 2019
Jun 13, 2019
Task
Installera PrestaShop 1.7 med befintligt plugin
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 11, 2019
Apr 5, 2022
Task
Testa PrestaShop 1.7 med befintligt plugin
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 10, 2019
Apr 5, 2022
Task
SWEBIKE, gameplan go live
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Dec 14, 2018
Apr 5, 2022
Task
Sätta upp testmiljö för Demoshop
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Oct 3, 2018
Apr 5, 2022
Task
Uppdatera README_Template med text under...
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Sep 18, 2018
Apr 5, 2022
Task
Skapa Pull request-rum i HipChat
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Sep 18, 2018
Apr 5, 2022
Task
Katalog för bilder, åtkomligt utifrån
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Sep 18, 2018
Apr 5, 2022
Task
Ge Peter Mageparts rättigheter i den publika dokumentationen
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Sep 18, 2018
Apr 5, 2022
Task
Inventering av Ecom plattformar
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Aug 30, 2018
Apr 5, 2022
Sub-task
Create API based internal CTE-site called pluginpool.cte.loc
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
May 29, 2018
Apr 5, 2022
Task
Pluginmiljöer
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
May 29, 2018
Apr 5, 2022
Task
Beskriva RCO och Hosted med Swagger UI
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Apr 25, 2018
Jul 26, 2021
Task
"Startuppmail" i confluence
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Mar 15, 2018
Apr 5, 2022
Task
Nya testpersoner/kort i cte-mock
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Mar 13, 2018
Jul 26, 2021
Task
Insert new coke in fridge
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Mar 8, 2018
Apr 5, 2022
Task
Kibana in CTE Mock
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Mar 8, 2018
Apr 5, 2022
Task
Create Knowledge base for Onboardning support
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Mar 8, 2018
Apr 5, 2022
1-21 of 21