Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Task
Ny kolumn under Accounts
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Oct 23, 2019
Oct 29, 2019
Task
När man sparar i admin ska vi ta environment från det som skickas in och inte från databasen.
Unassigned
Marcus Gullberg
Medium
Done
Oct 23, 2019
Oct 29, 2019
Task
Uppdatera readme
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Oct 21, 2019
Oct 29, 2019
Bug
Error i admin av order
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Oct 21, 2019
Oct 22, 2019
Bug
invalid token session i ver 3
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Oct 21, 2019
Oct 29, 2019
Task
api för att uppdatera Resurs Checkout
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Oct 21, 2019
Oct 29, 2019
Task
Lägg till info om plug in i user-agent
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Sep 9, 2019
Sep 16, 2019
Task
Bifoga leveransadress i inloggat läge
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Sep 2, 2019
Sep 16, 2019
1-8 of 8