Issues

Återuppbygg varukorg omedelbart efter orderplacering, töm varukorgen på successidan
MAG2RCO-891
RCO facelift issues
MAG2RCO-886
Lägg till unit tester för Helper/AbstractLog
MAG2RCO-884
failUrl ger fel status
MAG2RCO-881
RCO nekad kredit fel status
MAG2RCO-880
Mappning saknas i sales_order_status
MAG2RCO-879
RCO ststus vid kreditering
MAG2RCO-878
Fel status vid nekad kredit
MAG2RCO-877
Ingen statustext i ordervy
MAG2RCO-876
bookPaymenrResponse i Simplified Flow måste sätta om status på ordern från pending_payment
MAG2RCO-875
order_status för samtliga betalmetoder skall vara "pending_payment" som default, så dessa snappas upp av Magentos cronjob för att annullera beställningar med utebliven betalning
MAG2RCO-874
rebuild metoden saknas på Cart Interface
MAG2RCO-873
Alla inställningar skall flyttas till Sales -> Payment
MAG2RCO-872
Order sparas inte efter status / state sätts vid callbacks
MAG2RCO-871
Offline oc-shop script
MAG2RCO-870
Fakturaavgift måste inkluderas i utgående orderbekräftelse, samt tillhörande e-post för faktura, kreditnota etc.
MAG2RCO-869
Dela upp modulen i flera individuella byggstenar. Gå igenom arkitektur.
MAG2RCO-868
Ersätt pluginen för att injecera XML kod för betalmetoderna med en plugin för Helper/Data.php :: getPaymentMethods()
MAG2RCO-867
Ta bort gammal kod för statushantering
MAG2RCO-866
Annullering av daterade beställningar påverkar GTM och GA
MAG2RCO-864
Felhantering i Plugin/Config/Initial/Reader.php bör ses över. Allting fungerar, men tekniskt sett borde vi logga fel från DomainException och ta höjd för avsaknad av DB på annat sätt.
MAG2RCO-863
getFinalPrice i part-payment.model.js kan returnera 0 när prisinställningarna inte är rätt
MAG2RCO-862
Fel vid kompilering av static content
MAG2RCO-861
Extern review av plugin
MAG2RCO-860
Testcallback fångas eventuellt inte
MAG2RCO-859
1-25 of 862