Issues

Återkommande problem med usort
MAG1RCO-513
ecom-1.1.50
MAG1RCO-512
ecom-1.3
MAG1RCO-511
aftershop substore mode failures
MAG1RCO-510
PartPaymentWidget admin
MAG1RCO-509
Ändra innehållet i modalfönster för PartPaymentWidget(Läs mer...), från getCostOfPurchaseHtml till prisinfo-länk i getPaymentMethods
MAG1RCO-508
Läs mer... repex laddar inte
MAG1RCO-507
Visning av download produkter funkar inte med php 7
MAG1RCO-506
Inga Resurs betalmetoder visas i kassan simpla och hosted
MAG1RCO-505
När man klickar på "Läs Mer" så dyker det nya innehållet aldrig upp i widgeten, man får heller inga fel
MAG1RCO-504
Lägg till README med release notes
MAG1RCO-503
Min / max pris skall fungera på frontend som det gör i Mage 2
MAG1RCO-502
Kontroll av personnummer SE simpla flödet funkar inte
MAG1RCO-501
Error message när RCO:n laddar
MAG1RCO-500
Ändra ordning på settings för PartPaymentWidget-Admingui
MAG1RCO-499
Visnings-/Beräkningsfel av månadsbelopp i PartPaymentWidget
MAG1RCO-498
Uppdatera dokumentation
MAG1RCO-497
Betalmetoden resurs_default bör inte synkas till tabellen resursbank_checkout_account_method
MAG1RCO-496
Stöd för betalmetoder i Simplified Flow.
MAG1RCO-495
Vi kan vilja validera telefonnummer bättre. Just nu kan du ange ex. "123123123123123" och kommer senare få ett generiskt fel när du skall placera din beställning pga. att Resurs Bank inte godkänner telefonnumret
MAG1RCO-494
I kassan så får man numera initalt ett fel (Checkout Flow) pga. det inte finns ett land satt på quote:n
MAG1RCO-493
Betalmetoder fungerar inte längre i kassan
MAG1RCO-492
Korrigera inställningarna för delbetalning så dessa följer den nya implementationen av betalmetoder
MAG1RCO-491
Komplettera model filerna för Account, Account/Method och Account/Method/Annuity med getters / setters som tar typning i hänsyn
MAG1RCO-490
Min / max pris i configen ska funka som i Mage2
MAG1RCO-489
1-25 of 503