Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Task
ECom-Latest + PHP8 compliance patch: 3.5.0.9
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Unresolved
Nov 23, 2020
Apr 22, 2022
Bug
Make orderstatus control lesser dependent of incoming callback
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Unresolved
Nov 4, 2020
Nov 12, 2020
Bug
Återkommande problem med usort
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Unresolved
Aug 4, 2020
Apr 22, 2022
Task
ecom-1.1.50
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jun 25, 2020
Apr 22, 2022
Task
ecom-1.3
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Jun 25, 2020
Apr 22, 2022
Bug
aftershop substore mode failures
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Unresolved
Jun 23, 2020
Jun 25, 2020
Task
PartPaymentWidget admin
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Feb 19, 2020
Feb 19, 2020
Task
Ändra innehållet i modalfönster för PartPaymentWidget(Läs mer...), från getCostOfPurchaseHtml till prisinfo-länk i getPaymentMethods
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Feb 19, 2020
Feb 19, 2020
Bug
Läs mer... repex laddar inte
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Feb 10, 2020
Feb 12, 2020
Bug
Visning av download produkter funkar inte med php 7
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Feb 10, 2020
Feb 11, 2020
Bug
Inga Resurs betalmetoder visas i kassan simpla och hosted
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Feb 6, 2020
Feb 7, 2020
Bug
När man klickar på "Läs Mer" så dyker det nya innehållet aldrig upp i widgeten, man får heller inga fel
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 5, 2020
Feb 7, 2020
Task
Lägg till README med release notes
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 4, 2020
Feb 6, 2020
Task
Min / max pris skall fungera på frontend som det gör i Mage 2
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 4, 2020
Feb 6, 2020
BugSub
Kontroll av personnummer SE simpla flödet funkar inte
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jan 28, 2020
Jan 28, 2020
Task
Error message när RCO:n laddar
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 28, 2020
Feb 7, 2020
Task
Ändra ordning på settings för PartPaymentWidget-Admingui
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 28, 2020
Feb 6, 2020
Bug
Visnings-/Beräkningsfel av månadsbelopp i PartPaymentWidget
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 28, 2020
Feb 6, 2020
Task
Uppdatera dokumentation
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 23, 2020
Feb 5, 2020
Bug
Betalmetoden resurs_default bör inte synkas till tabellen resursbank_checkout_account_method
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 23, 2020
Jan 28, 2020
Task
Stöd för betalmetoder i Simplified Flow.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 23, 2020
Jan 28, 2020
Task
Vi kan vilja validera telefonnummer bättre. Just nu kan du ange ex. "123123123123123" och kommer senare få ett generiskt fel när du skall placera din beställning pga. att Resurs Bank inte godkänner telefonnumret
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 23, 2020
Feb 5, 2020
Task
I kassan så får man numera initalt ett fel (Checkout Flow) pga. det inte finns ett land satt på quote:n
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 22, 2020
Nov 4, 2020
Bug
Betalmetoder fungerar inte längre i kassan
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 22, 2020
Jan 28, 2020
Task
Korrigera inställningarna för delbetalning så dessa följer den nya implementationen av betalmetoder
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 22, 2020
Jan 30, 2020
Task
Komplettera model filerna för Account, Account/Method och Account/Method/Annuity med getters / setters som tar typning i hänsyn
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 22, 2020
Feb 5, 2020
Task
Min / max pris i configen ska funka som i Mage2
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 22, 2020
Feb 6, 2020
Bug
app/code/community/Resursbank/Checkout/Model/Api/Adapter/Simplified.php :: createPayment(), oväntad värde skickas till $result->fill
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 22, 2020
Feb 10, 2020
Task
Loggning för Helper\Payment\Method och underliggande klasser behöver testas. Detsamma gäller metoderna som utnyttjar syncAll() och getConfigData() metoderna.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 21, 2020
Feb 10, 2020
Task
I Mage1 kan man definiera en on_update action när man skapar sina tabeller för foreign keys, den finns inte i Mage2. Tror vi vill sätta denna till cascade, men vi borde undersöka det lite närmare.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 21, 2020
Feb 10, 2020
Task
Lägg till kod för updated_at kolumnerna (se CMS modulen för exempel)
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 21, 2020
Feb 7, 2020
Task
Implementera om callback SALT så det funkar med den nya tabell strukturen
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 21, 2020
Feb 7, 2020
Task
Använd Model/Account loadByCredentials i processen som synkar metoder, eller ta bort metoden
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 21, 2020
Feb 7, 2020
Task
Kontrollera effekten av att låta fel strömma uppåt i www/__modules/checkout/app/code/community/Resursbank/Checkout/Model/System/Config/Source/PaymentMethods.php
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 21, 2020
Nov 4, 2020
Task
Kontrollera effekten av att låta fel strömma uppåt i www/__modules/checkout/app/code/community/Resursbank/Checkout/Model/Rewrite/Core/Store.php
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 21, 2020
Feb 5, 2020
Task
Ta bort klasser för gamla resursbank_checkout_method tabellen
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 21, 2020
Feb 6, 2020
Task
Filtrera betalmetoder på inställt API konto i listan där man väljer betalmetod för delbet.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 20, 2020
Feb 7, 2020
Task
Filtrera betalmetoder i frontend för inställt API konto
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 20, 2020
Nov 4, 2020
Task
Se över om vi kan ta bort modelfilerna och göra på samma sätt som i Mage2 för att undvika dessa
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 20, 2020
Feb 4, 2020
Task
Porta över hur annuities synkas i Mage2 till Mage1
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 20, 2020
Nov 4, 2020
Task
Porta över systemet för att synka betalmetoder från Mage2 till Mage1
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 20, 2020
Jan 29, 2020
Task
Porta Observer/ChangeCredentials.php till Mage1
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 20, 2020
Jan 29, 2020
Task
Betalmetoder i Mage1 skall prefixas med Resursbank_Checkout_Model_Payment_Method_Resursbank_Default::CODE_PREFIX i tabellen resursbank_checkout_account_method
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 20, 2020
Nov 4, 2020
Task
Kopiera över alla Model klasser och Model Reosurce klasser för tabellerna från Mage2 till Mage1
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 20, 2020
Nov 4, 2020
Task
Porta tabellerna från Mage2 till Mage1
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 20, 2020
Jan 28, 2020
Task
Ta bort den gamla för betalmetoder "resursbank_checkout_method"
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 20, 2020
Jan 28, 2020
Task
Porta filtrering av betalmetoder från Mage2.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 20, 2020
Nov 4, 2020
Bug
Felsök varför betalmetoder inte listas i kassan om man väljer Finland / Norge
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 17, 2020
Jan 28, 2020
Bug
Part Payment Widget använder inte rätt pris i repex för bundle produkt.
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 17, 2020
Feb 6, 2020
Task
Testa olika betalmetoder i kassan, PSP, faktura etc. så vi ser att olika typer av betalmetoder fungerar korrekt i Hosted Flow, Simplified Flow och Checkout Flow
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 16, 2020
Feb 7, 2020
1-50 of 505