Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Bug
Fix part payment validation
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
May 4, 2022
May 4, 2022
Task
Uppdatera krävd PHP-version till att inkludera 8.1.x
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Done
Apr 28, 2022
May 4, 2022
Task
Replace old logo with new
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Done
Apr 27, 2022
May 4, 2022
Task
Ta bort validering av threshold
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Mar 4, 2022
Mar 11, 2022
Task
Fältet för minimum värde skall ha en int som default
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 11, 2022
Mar 11, 2022
Task
Visa bara månads delbetalning om det är 150 eller mer (görs som en setting)
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 25, 2022
Jan 28, 2022
Test
Testa att Partpayment fungerar separat
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 30, 2021
Dec 23, 2021
Task
Korrigera license och namn i composer.json, samt sätt nytt versionsnummer
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 29, 2021
Dec 27, 2021
Task
Korrigera innehåll i README fil
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Nov 29, 2021
Jan 4, 2022
Task
När data synkas så vill vi lägga information om detta i resursbank_partpayment.log
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 23, 2021
Jan 28, 2022
Task
etc/frontend/di.xml är tom, ta bort den.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 18, 2021
Jan 4, 2022
Task
composer.json måste require:a core
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Oct 21, 2021
Jan 4, 2022
Task
setFactor / setDuration metoderna i Model/Annuity sätter inga värden
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Sep 16, 2021
Jan 28, 2022
Task
Model getters bör ej acceptera default värden.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Sep 16, 2021
Jan 4, 2022
Task
Gör rokad på scopeType / scopeCode i samtliga metoder i Config helpers
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Sep 16, 2021
Dec 27, 2021
Task
Uppdatera allt som behövs för PHP 7.4
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Aug 20, 2021
Nov 15, 2021
Task
Korrigera cookie misue
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Aug 19, 2021
Sep 24, 2021
Task
Lägg till data patch för att mappa om inställningar
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Aug 5, 2021
Aug 11, 2021
Task
Implementation av separation för updateRemodalWindow
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jul 7, 2021
Dec 27, 2021
Task
Verkar som userAgent implementation saknas, kontrollera
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 29, 2021
Jul 8, 2021
Task
Centralisera JavaScript och CSS för modalen från PartPayment modulen
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jun 28, 2021
Jun 28, 2021
Task
Centralisera kod för Modalen och getCostOfPurchaseHtml etc. i Core
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 21, 2021
Jul 8, 2021
Task
Efter man valt betalmetod går detta inte att återställa med NULL, därmed visas alltid min / max vlaues.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jun 9, 2021
Jan 3, 2022
Bug
Modalen med info skall endast reflektera vald betalmetod i kassan. Just nu visas tabbar för samtliga betalmetoder.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 8, 2021
Jun 15, 2021
Bug
Endast betalmetoder som kan nyttja delbetalningar skall rendera "Read More" knapp i kassan (utgå från samma kriterier som för listan vi renderar i admin panelen).
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 8, 2021
Jul 8, 2021
Bug
Vi måste ändra getCostOfPurchaseHtml så den inte listar tabbarna i modalen förutom för Danska ombud
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 7, 2021
Jul 8, 2021
Bug
Inställningen för att aktivera modulen appliceras på samtliga butiksvy:er när den är aktiv
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jun 7, 2021
Jun 8, 2021
Bug
Fel vid synk av annuity
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 4, 2021
Jun 14, 2021
Task
Ta bort knappen för att synka annuitites och tillhörande inställning för auto. Skall istället synkas när betalmeotder synkas med en plugin.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 4, 2021
Jun 14, 2021
Bug
Inga val under Annuity
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 4, 2021
Jun 14, 2021
Task
Byt titel på konfigsektionen till "Part Payment Widget"
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jun 4, 2021
Jun 9, 2021
Task
Ta bort knappen för att synka annuitites och tillhörande inställning för auto. Skall istället synkas när betalmeotder synkas med en plugin.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jun 4, 2021
Jun 4, 2021
Bug
Fel vid synk av annuity
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jun 4, 2021
Jun 4, 2021
Bug
Inga val under Annuity
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jun 3, 2021
Jun 4, 2021
1-34 of 34