Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Task
Uppdatera krävd PHP-version till att inkludera 8.1.x
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Done
Apr 28, 2022
May 4, 2022
Task
Replace old logo with new
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Done
Apr 27, 2022
May 4, 2022
Task
Block/Adminhtml/System/Config/Methods/Listing.php :: showMinMax -> CARD är en specificType
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Apr 25, 2022
Apr 25, 2022
Task
Fixa fel i Model/Callback. Massa properties som inte används, parametrar i en del metoder som inte används.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Apr 22, 2022
Apr 22, 2022
Task
Lämna meddelande till kund när annullering misslyckas Plugin/Helper/Order/Cancel
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Apr 22, 2022
Apr 22, 2022
Task
Fånga både GET och POST på BOOKED, lägg bara en i kön, svara alltid med en 200:a för att undvika fel i loggen hos Resurs
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Apr 14, 2022
Apr 14, 2022
Task
Infotext under "callback settining"
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Apr 13, 2022
Apr 14, 2022
Task
Betalhistoriken efter en beställningen annulleras av vår modul kanske inte alltid fungerar
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Apr 12, 2022
Apr 12, 2022
Task
Shipment view kan ej renderas
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Mar 24, 2022
Apr 12, 2022
Task
Korrigera uträkning av moms på bundles med fixed price
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Feb 28, 2022
Mar 1, 2022
Task
Korrigera Adjustment Fee
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Feb 17, 2022
Feb 22, 2022
Task
Ta bort stöd för automatiskt fakturering
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 1, 2022
Feb 7, 2022
Task
Köa upp Callbacks genom cron
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 1, 2022
Apr 13, 2022
Test
Kontrollera att orderbekräftelse skickas på BOOKED
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 31, 2022
Feb 7, 2022
Task
Korrigera Resursbank\RBEcomPHP\RESURS_CALLBACK_TYPES -> Resursbank\Ecommerce\Types\Callback
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 21, 2022
Feb 7, 2022
Bug
Fel vid skapa faktura för betalmetod swish
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Jan 21, 2022
Feb 8, 2022
Bug
Payment history tracking av bookPayment gör så order processen fallerar
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 20, 2022
Jan 25, 2022
Bug
booked-callback 2ggr
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jan 18, 2022
Jan 31, 2022
Task
Plugin/Order/UpdateStatusFailure uppdaterar inte orderstatus och kan därmed ha ett tydligare namn
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jan 3, 2022
Jan 4, 2022
Task
Korrigera sortOrder för våra success / failure plugins så dessa exekeveras i korrekt ordning
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Dec 27, 2021
Jan 4, 2022
Task
Plugin/Order/LogFailure.php skall endast kunna exekeveras en gång
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 27, 2021
Jan 25, 2022
Task
Plugin/Order/UpdateStatus.php skall endast kunna exekeveras en gång, som magento-core/Plugin/Order/SetResursbankResult.php
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 27, 2021
Feb 8, 2022
Task
Inte säker på att vi behöver stänga vår transaktion manuellt längre i Gateway/Command/Capture.php :: 120
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Dec 22, 2021
Jan 3, 2022
Test
Testa av att datan på kreditnotorna blir korrekt i alla lägen
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 20, 2021
Jan 26, 2022
Task
Beställning kan landa i payment_review om ett fel inträffar på order success sidan
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Dec 9, 2021
Feb 4, 2022
Task
Skapa faktura automatiskt när beställning erhåller status "resursbank_finalized" i Magento
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 9, 2021
Apr 13, 2022
Task
Capture / Refund online fallerar i tystnad
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 9, 2021
Feb 7, 2022
Task
Beställning annulleras inte vid annullering genom callback
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 7, 2021
Feb 7, 2022
Task
Flytta after-shop relaterade flaggor till order management
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 6, 2021
Jan 4, 2022
Bug
Resursbank Core Log.ERROR: /var/www/html/vendor/resursbank/magento-core/Plugin/Payment/Helper/Data.php :: 136 - Missing expected groups section resursbank.
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Dec 3, 2021
Jan 24, 2022
Test
Testa att modulen fungerar separat
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 30, 2021
Dec 27, 2021
Task
Command poolen måste ses över, om denna inte är specad så kommer vi få fel, så order management modulen är just nu ett krav
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 30, 2021
Dec 27, 2021
Task
Korrigera license och namn i composer.json, samt sätt nytt versionsnummer
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 29, 2021
Jan 4, 2022
Task
Lägg till README
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 29, 2021
Dec 7, 2021
Task
Event:et för success / failure inkommit måste köras före all andra plugins, så inget plugin redirect:ar till failure sidan, och vi inte ser att man först kommit till success exempelvis
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 24, 2021
Jan 3, 2022
Task
Byt tillbaka $orderIncId till $paymentId i Model/Callback och tillhörande interface
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 23, 2021
Dec 7, 2021
Task
Korrigera pekningar mot checkout/fail så dessa nyttjar metoden från Core Helper/Session
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Nov 19, 2021
Nov 23, 2021
Task
Plugin/Order/UpdateStatus.php :: afterExecute() bör nyttja Helper/Order :: resolveOrderFromRequest i Core modulen
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 18, 2021
Jan 4, 2022
Task
Observer/RedirectToGateway korrigeringar
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Nov 18, 2021
Nov 22, 2021
Task
UpdateStatus plugin:en på success sidan lägger inte till något meddelande
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 17, 2021
Dec 7, 2021
Task
Callbacks bör skicka tillbaka code 204
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Nov 17, 2021
Jan 3, 2022
Task
Knappen för att visa betalhistorik i admin (på ordervyn) skall visas vid ett annorlunda tillfälle
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 16, 2021
Dec 7, 2021
Task
Lägg till plugin på Helper/Order :: cancel() från Core
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 15, 2021
Jan 24, 2022
Task
På failure sidan vill vi tracka till payment history
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 15, 2021
Feb 7, 2022
Task
Tracka utfall från bookPAyment och bookSignedPayment, om möjligt
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 15, 2021
Jan 25, 2022
Task
AfterShop anropen skall trackas i payment history.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 15, 2021
Nov 23, 2021
Task
När en beställning annulleras vill vi alltid detta skall trackas i payment history.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Nov 15, 2021
Nov 22, 2021
Task
Lägg till information om vilken callback som inkom i payment history event
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 9, 2021
Dec 7, 2021
Task
Model/Callback.php :: Peka om anrop för att annullera beställning
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 9, 2021
Dec 7, 2021
Task
Payment history entry när man blir redirect:ad till gateway:en
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Oct 27, 2021
Dec 7, 2021
1-50 of 156