Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Task
Uppdatera krävd PHP-version till att inkludera 8.1.x
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Done
Apr 28, 2022
May 4, 2022
Task
Replace old logo with new
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Done
Apr 27, 2022
May 4, 2022
Task
Nyttja metoden isInternalMethod från ECom för att kontrollera om en betalmetod är intern eller inte
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Apr 25, 2022
Apr 25, 2022
Task
Transaktioner måste stängas automatiskt för Swish etc.
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Done
Feb 25, 2021
Apr 22, 2022
Task
Disable aftershop and bookPayment-based row validations in ecomphp
Unassigned
Tomas Tornevall
Medium
Unresolved
Mar 2, 2022
Apr 22, 2022
Task
Exception fix
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Mar 24, 2022
Apr 13, 2022
Task
Läs mer länkarna visar inte fel korrekt
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Mar 30, 2022
Mar 30, 2022
Task
Lägga till kundtyp i listan med betalmetoder (NATURAL / LEGAL = B2C B2B för att göra tydligare)
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Mar 10, 2022
Mar 10, 2022
Task
Korrigera uträkning av momssats för bundlade produkter
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 28, 2022
Mar 10, 2022
Task
Stöd för anonym rabattrader till ECom
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 22, 2022
Mar 10, 2022
Task
Ta bort referenserna för betalavgifter från db_schema.xml
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
May 12, 2020
Mar 10, 2022
Task
Lägg till flaggor för att undvika validering av ECom
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Mar 3, 2022
Mar 3, 2022
Task
Konverters från Order Management och Core delar mkt business logic (ex. metoderna för att räkna ut momssats). Kan centraliseras i Core.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Feb 28, 2022
Feb 28, 2022
Task
[DOKS] notes
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 4, 2022
Feb 11, 2022
Task
Uppdatering för prishantering av bundlade och konfigurerbara produkter
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 13, 2021
Feb 8, 2022
Task
Annullera inte beställning i samband med att status denied appliceras
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 7, 2022
Feb 8, 2022
Bug
det blir dubbla fakturor
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jan 31, 2022
Feb 4, 2022
Bug
Callback BOOKED två ggr
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jan 21, 2022
Jan 31, 2022
Task
Inkludera PHP version & Magento version i user-agent, användbart för felsökningsärenden.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 24, 2021
Jan 24, 2022
Test
Kontrollera att allting i konfigen är översatt till Svenska
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 4, 2022
Jan 24, 2022
Task
Helper/Order :: cancelOrder, utredning om det finns ett bättre alternativ än att annullera samtliga orderrader
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 15, 2021
Jan 24, 2022
BugSub
Ev "bugg" vid fail på signering RCO
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Dec 8, 2021
Jan 24, 2022
Test
Testa aktivera inställningen "Deleted aborted orders", i advanced settings -> general, och prova lägga flera beställningar i rad för att bekräfta att tidigare beställningar inte tas bort
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 4, 2022
Jan 21, 2022
Task
Success / failure plugins skall inte kunna exekveras mer än en gång, så vi behöver en flagga att kolla på
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Oct 27, 2021
Jan 21, 2022
Task
Plugin/Order/UpdateBillingAddress.php ska inte kunna exekveras mer än en gång
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 24, 2021
Jan 21, 2022
Task
Lägg till i XML:en för PW fält så dessa krypteras av Magento
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Oct 19, 2021
Jan 21, 2022
Task
Rebuild cart pekat tillbaka kunder till /checkout/, funkar inte alltid med tredjeparts kassor som FireCheckout
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Oct 13, 2021
Jan 21, 2022
Task
Meddelanden när man synkat data måste korrigeras. Dom säger uttryckligen att betalmetoder synkats, numera synkas all data.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Oct 19, 2021
Jan 21, 2022
Task
Entry i history för att enkel spåra "vad som hänt" i ett supportläge
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Nov 26, 2021
Jan 21, 2022
Task
Resursbank\Core\Plugin\Order\RebuildCart får ej exekeveras mer än en gång
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 24, 2021
Jan 21, 2022
Bug
Betalmetoden visas inte i ordervyn
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Sep 7, 2021
Jan 21, 2022
Task
Swish betalningar är processing som default istället för pending_payment
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 3, 2021
Jan 21, 2022
Task
Korrigera sortOrder för våra success / failure plugins så dessa exekeveras i korrekt ordning
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Dec 27, 2021
Jan 4, 2022
Task
Model getters bör ej acceptera default värden.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Sep 16, 2021
Jan 4, 2022
Task
increment_id är inte unikt
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Aug 16, 2021
Jan 3, 2022
Task
Lägg till validering av configuration för user credentials, om möjligt
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Oct 19, 2021
Jan 3, 2022
Task
Se över när Helper/Order :: cancelOrder används, se om vi kan stream line:a processen
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 7, 2021
Dec 27, 2021
Task
Undersök om vi tillämpar transaktioner på korrekt sätt
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Aug 5, 2021
Dec 27, 2021
Task
Vi kan implementera repository i Helper/ValueHandlerSubjectReader.php för att läsa in vår resurs model ist. för att passa den till Model/Payment/Resursbank.php
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Aug 19, 2021
Dec 27, 2021
Task
Betalmetoder visas inte i kolumnen för Payment Method i order grid:en
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 9, 2021
Dec 23, 2021
Test
Testa om vi kan flytta flaggan can_authorize_and_capture till Order Management
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Dec 1, 2021
Dec 23, 2021
Task
Ta bort klassen Helper/Request.php som inte längre används.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 18, 2021
Dec 23, 2021
Task
Se över implementation av failure / success URL:er
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Nov 18, 2021
Dec 23, 2021
Task
Helper/Order.php :: getIncrementId() skall tas bort
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Sep 13, 2021
Dec 23, 2021
Task
Tror Model/Api/Payment/Item/* och Model/Api/Payment/Item.php ej används och bör tas bort
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Oct 20, 2021
Dec 23, 2021
Test
Cyclomatic Complexity i vendor/resursbank/magento-core/Helper/Api.php
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Sep 2, 2021
Dec 23, 2021
Test
Uppgradera fr gamla -> nya modulen
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Aug 26, 2021
Dec 23, 2021
Task
Gateway/Http/Client/Authorize.php skall utföra ett API anrop för authorization
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jul 29, 2020
Dec 23, 2021
Task
Metoden för att uppdatera remodal content (updateRemodalWindow) bör egentligen centraliseras till en egen lib fil
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jul 7, 2021
Dec 23, 2021
Task
Flaggan "initialize" bör användas för updatePaymentReference
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jun 30, 2021
Dec 23, 2021
1-50 of 321