Issues

Update pluginen bör titta på $quote->getAllVisibleItems() för att avgöra om varukorgen innehåller varor
M2C-154
Lägg till metoder för att återuppbygga varukorgen, se befintlig modul
M2C-153
Order confirmation email should not be sent upon order creation
M2C-152
Betalningar kan ej gneomföras
M2C-151
Man kommer inte åt konfigen när man precis installerat modulen pga. att användarnamn saknas
M2C-150
setup:upgrade måste köras dubbla gånger vid ny installation
M2C-149
Betalmetoder verkar synkas korrekt
M2C-148
Vid en ren installation får man Exception när man går till konfigurationen pga. man inte angivit API un / pw ännu.
M2C-147
Lägg till placerholder för Authorize så gateway implementationen fungerar
M2C-146
Lägg till DI xml för payment helper
M2C-145
Correct inaccurate use of null value in Title handler
M2C-144
Korrigera namngivning av XML information
M2C-143
Lägg till Exception class för Api Data
M2C-142
Korrigera implementation av gateway
M2C-141
Lägg till Exception för SessionData
M2C-140
Clean unit tests
M2C-138
Fixa felrapport i Model/PaymentMethodRepository.php
M2C-137
Unit test för Gateway/Validator/General.php :: validate()
M2C-136
Gateway/Http/Client/Authorize.php skall utföra ett API anrop för authorization
M2C-135
Saknar unit test för Gateway/Command/Gateway.php :: execute
M2C-134
Gateway/Command/Gateway.php :: isEnabled() bör kontrollera om betalning existerar hos Resursbank
M2C-133
Lägg till plugin för att tillföra våra betalmetoder på frontend, samt implementera betaladaptrar
M2C-132
Returna korrekt payload för Api i convert
M2C-131
Individuella unit tester för Model/Api/Payment/Item/Validation/*
M2C-130
Utveckla Unit tester för Model/Api/Payment/Converter
M2C-129
1-25 of 145