Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Bug
Several unit tests fail and should be fixed
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Unresolved
Aug 10, 2022
Aug 11, 2022
Task
Lägg till Ecom-helper för nya Ecom
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Unresolved
Aug 8, 2022
Aug 8, 2022
Task
Add info text in config clearly stating you need API credentials and that the module is not disabled unless disabled from CLI
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Aug 3, 2022
Aug 3, 2022
Task
Sort order på Payment Methods
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Aug 1, 2022
Aug 1, 2022
Task
Fix problem with sort order
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Jul 29, 2022
Jul 29, 2022
Task
Uppdatera krävd PHP-version till att inkludera 8.1.x
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Done
Apr 28, 2022
May 4, 2022
Task
Replace old logo with new
Unassigned
Mikael Jacobson
Medium
Done
Apr 27, 2022
May 4, 2022
Task
Nyttja metoden isInternalMethod från ECom för att kontrollera om en betalmetod är intern eller inte
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Apr 25, 2022
Apr 25, 2022
Task
Läs mer länkarna visar inte fel korrekt
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Mar 30, 2022
Mar 30, 2022
Task
Exception fix
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Mar 24, 2022
Apr 13, 2022
Task
Lägga till kundtyp i listan med betalmetoder (NATURAL / LEGAL = B2C B2B för att göra tydligare)
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Mar 10, 2022
Mar 10, 2022
Task
Lägg till flaggor för att undvika validering av ECom
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Mar 3, 2022
Mar 3, 2022
Task
Disable aftershop and bookPayment-based row validations in ecomphp
Unassigned
Thomas Tornevall
Medium
Unresolved
Mar 2, 2022
Apr 22, 2022
Task
Konverters från Order Management och Core delar mkt business logic (ex. metoderna för att räkna ut momssats). Kan centraliseras i Core.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Feb 28, 2022
Feb 28, 2022
Task
Korrigera uträkning av momssats för bundlade produkter
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 28, 2022
Mar 10, 2022
Task
Stöd för anonym rabattrader till ECom
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 22, 2022
Mar 10, 2022
Task
Annullera inte beställning i samband med att status denied appliceras
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Feb 7, 2022
Feb 8, 2022
Bug
det blir dubbla fakturor
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jan 31, 2022
Feb 4, 2022
Bug
Callback BOOKED två ggr
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Jan 21, 2022
Jan 31, 2022
Test
Testa aktivera inställningen "Deleted aborted orders", i advanced settings -> general, och prova lägga flera beställningar i rad för att bekräfta att tidigare beställningar inte tas bort
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 4, 2022
Jan 21, 2022
Test
Kontrollera att allting i konfigen är översatt till Svenska
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 4, 2022
Jan 24, 2022
Task
[DOKS] notes
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Jan 4, 2022
Feb 11, 2022
Task
Korrigera sortOrder för våra success / failure plugins så dessa exekeveras i korrekt ordning
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Dec 27, 2021
Jan 4, 2022
Task
Uppdatering för prishantering av bundlade och konfigurerbara produkter
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 13, 2021
Feb 8, 2022
BugSub
RCO + Denied ger ingen justering av lager (tillbaka)
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Dec 10, 2021
Dec 10, 2021
Bug
RCO + Denied ger ingen justering av lager (tillbaka)
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Dec 10, 2021
Dec 10, 2021
Task
payment_review kan ej annulleras
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 9, 2021
Dec 10, 2021
Task
Betalmetoder visas inte i kolumnen för Payment Method i order grid:en
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 9, 2021
Dec 23, 2021
BugSub
Ev "bugg" vid fail på signering RCO
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Dec 8, 2021
Jan 24, 2022
Task
Se över när Helper/Order :: cancelOrder används, se om vi kan stream line:a processen
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 7, 2021
Dec 27, 2021
Task
Ta bort automatisk debitering
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 7, 2021
Dec 7, 2021
Task
Flytta after-shop relaterade flaggor till order management
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 6, 2021
Dec 7, 2021
BugSub
RCO: Swish ger "processing"
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Dec 6, 2021
Dec 7, 2021
BugSub
Simpla: Swish ger "processing"
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Dec 6, 2021
Dec 7, 2021
BugSub
Faila signering ger olika orderstatus Simpla->Closed RCO->Canceled
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Dec 6, 2021
Dec 8, 2021
BugSub
Credit Denied återställer inte inventory
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Dec 6, 2021
Dec 10, 2021
BugSub
Simpla: canceled på callback annullment
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Dec 6, 2021
Dec 7, 2021
BugSub
Simpla: Denied
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Unresolved
Dec 6, 2021
Dec 6, 2021
Task
Swish betalningar är processing som default istället för pending_payment
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Dec 3, 2021
Jan 21, 2022
Test
Testa om vi kan flytta flaggan can_authorize_and_capture till Order Management
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Dec 1, 2021
Dec 23, 2021
Test
Testa att Core modulen fungerar separat
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 30, 2021
Dec 23, 2021
Test
Tester för att kontrollera att modul fungerar separat
Unassigned
MageParts Office
Medium
Unresolved
Nov 30, 2021
Dec 23, 2021
Task
Fix PHP version in composer.json
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 29, 2021
Dec 6, 2021
Task
Entry i history för att enkel spåra "vad som hänt" i ett supportläge
Unassigned
Gert Larsson
Medium
Done
Nov 26, 2021
Jan 21, 2022
Task
Lägg till en kolumn på sales_order tabellen för att identifiera om vi exekeverat plugins för failure / success
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 24, 2021
Dec 3, 2021
Task
Plugin/Order/UpdateBillingAddress.php ska inte kunna exekveras mer än en gång
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 24, 2021
Jan 21, 2022
Task
Resursbank\Core\Plugin\Order\RebuildCart får ej exekeveras mer än en gång
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 24, 2021
Jan 21, 2022
Task
Inkludera PHP version & Magento version i user-agent, användbart för felsökningsärenden.
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 24, 2021
Jan 24, 2022
Task
Helper/Order :: cancelOrder
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 22, 2021
Nov 23, 2021
Task
Centralisera metod för att spara undan referrer för failure URL:en
Unassigned
MageParts Office
Medium
Done
Nov 19, 2021
Nov 22, 2021
1-50 of 326