creditPayment shipping CC

Description

Ser ut som ett cornercase:

creditPayment
Testfall 1 produkt + frakt + rabatt (100sek)
1 . del-kreditering av frakt (ok)
2. kreditera resten genom att sätta status på order i woo till återbetald och uppdatera
utfall creditPayment med alla orderrader dvs produkt + frakt(som redan är krediterad)

order #1696

Orsak: Ordningen som krediteringen genomförs i enligt pluginets eget flöde gör att den försöker kreditera en frakt som redan är krediterad.
Okänt om detta är kopplat till nyare WC's eller internslarv i modulen. Har inte sett det tidigare iallafall.

Environment

None

Test

None

Activity

Show:
Tomas Tornevall
October 20, 2020, 9:19 AM

Pluginet måste samtidigt som det kontrollerar att det finns en frakt att hantera även kontrollera om den redan är hanterad.

Tomas Tornevall
October 21, 2020, 11:12 AM
Edited

Hantering av separata rader bör inte störa helhanteringen, då woocommerce ger oss rätt data. Discountpatchen som skickar in moms eller icke moms på rabatten är avskiljd från resterande delar. I nuvarande plugin behöver vi dock plocka bort några exceptions som skapar onödiga noteringar då ordern hanteras på olika sätt, fast inom samma flöde som gör att en av annulleringarna som går till banken KAN vara utstakad felaktigt av woocommerce i nuläget. Dessa noteringar loggas därför inte, eftersom en annullerings-exception i 99% av fallen bygger på falsklarm - ordrarna hanteras korrekt ändå. Däremot kan det behöva byggas om på sikt...

Ovan text bör betraktas som en förklarande FYI-NOTE. Det verkar funka lite bättre nu

Done

Assignee

Unassigned

Reporter

Tomas Tornevall

Labels

None

Sprint

None

Fix versions

Priority

Medium
Configure