Possible NATURAL vs LEGAL issue, where LEGAL methods won't shop up in checkout

Description

Case: En COMPINVOICE, två NATURAL. COMPINVOICE dyker aldrig upp i kassan.

Javascriptfunktionen som går igenom betalmetoder och avgör vad som ska döljas och visas tror att det inte finns några LEGAL-metoder och döljer valen. Kan vara för att det finns lika många LEGAL som NATURAL i funktionen, men det står ännu inte helt klart.

Environment

None

Test

  • LEGAL/NATURAL-radio skall försvinna när det inte finns några LEGAL-metoder tillgängliga: Stäng av alla betalmetoder som genererar customerType LEGAL i betaladmin. Gå till avancerade inställningar i Resurs-fliken och klicka på rensningsknappen "Cachelagrad data". Gå tillbaka till "Standardinställningar" och se till att betalmetoderna skapas om och exvis INVOICE finns på plats. När det inte finns några företagsmetoder tillgängliga skall det nu även i browser-console i kassan finnas en vägledande verifierande text i stil med "Legal: !hasLegal".

  • Återaktivera COMPINVOICE och gör samma cacherensningsmoment som i första punkten. getAddress-rutan skall åter få sina val för "Privat" och "Företag".

Detta gäller enbart LEGAL då inga ombud bara kör uteslutande LEGAL.

Activity

Show:
Tomas Tornevall
September 3, 2020, 8:03 AM

Vi gör om hur pluginet kontrollerar tillgången till LEGAL-metoder. Förra metoden kontrollerade hur många betalmetoder som var displayed samtidigt (bland annat). Men eftersom backend genererar listor över NATURAL respektive LEGAL bör det istället räcka med att man sätter ett true/false-värde (eller en count) på huruvida det finns legal eller ej.

resursvars får påökt med [customerTypes][hasLegal] och [customerTypes][hasNatural] i stället. Om hasLegal är false, så kan frontendscriptet i ta bort båda radios då man i det läget kan förutsätta att bara betalmetoder för privatpersoner är tillgängliga.

Assignee

Unassigned

Reporter

Tomas Tornevall

Labels

None

Sprint

None

Fix versions

Priority

Medium
Configure