Spinner/Text on simplified "Purchase order"

Description

Att göra:

Klart

  • Kolla om det går att göra en overlay som visar ett meddelande att “det kan ta lite tid att ladda nästa steg” (Klar)

  • Se till att overlayen försvinner vid javascript-baserade fel (Klar)

  • Custom messages in overlay

     

Kvar (för test)

  • Wrappern för spinnern är skapligt statisk - kolla fler skärmupplösningar var rutan hamnar

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Tomas Tornevall

Labels

None

Sprint

None

Fix versions

Priority

Medium
Configure