Ändra innehållet i modalfönster för PartPaymentWidget(Läs mer...), från getCostOfPurchaseHtml till prisinfo-länk i getPaymentMethods

Description

Specialanpassning att för Danska marknaden där man visar alla betalmetoder där <specificType>PART_PAYMENT</specificType> i olika flika (se bif bild)

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Gert Larsson

Labels

None

Sprint

None

Priority

Medium
Configure