Race conditions with BOOKED and RCO backend-to-frontend handlers (WOO-493)

Description

See for more details.

Environment

None

Test

Lagret skall ALLTID reduceras när funktionaliteten är påslagen oavsett vilket flöde som är aktivt.

Activity

Show:
Tomas Tornevall
September 23, 2020, 9:16 AM
Edited

Utifrån detta är tasken delvis testningsbar. Just att lagret alltid skall hanteras när funktionen är fullt aktiv, oavsett flöde. I princip skall RCO alltså vara oförändrad.

Fixar

  • Tagit bort lagret för BOOKED's POST-hantering. Denna versionen kommer ändå inte att stödja avgifter i POST-requesten helhjärtat.

  • Tog även bort stock reducingen från RCO's backend-hantering, så den enda som hanterar lager nu är callbacken.

Tomas Tornevall
September 24, 2020, 8:45 AM

Final:

  • Order action note added when stock reduced by the plugin.

  • RCO-back-front will no longer reduce stock. We put our trust in the callback entirely.

  • Cleanup.

Assignee

Gert Larsson

Reporter

Tomas Tornevall

Labels

None

Priority

Medium
Configure