test.resurs.com - opencart/pte

Description

Nuvarande version 3.x, ej compliant med pilot.
Behöver version 2.x för att vara det.
Vi kan flytta in ec-web-sidan dit som i princip är körklar tack vare sin dev-status.
Alt bara installera om den så man får bort ev skräp.

Assignee

Unassigned

Reporter

Tomas Tornevall

Labels

None

Priority

Medium
Configure