WP+Woo+Resurs på PHP 7.3 el 7.4

Description

Installera. Tror inte vi har PHP 7.4 up to date ännu. När VPNet släpper in mig ska jag kolla status på våra instanser.

Assignee

Unassigned

Reporter

Tomas Tornevall

Labels

None

Priority

Medium
Configure