Delbet. pris uträkning i js/resursbank/checkout/part-payment/part-payment.js nyttjar en statisk uträkning

Description

Rad 31. Bör nyttja den duration man ställt in i admin, in statiskt "12".

Test

None

Assignee

Gert Larsson

Reporter

MageParts Admin

Labels

None

Priority

Medium
Configure