Setting för duration PartPaymentWidget funkar inte för underbutik

Description

nu har jag satt upp en butik till för magento 1 php7. Vad jag kan se är det när man ska sätta duration i partpaymentwidgeten för butik 2 som det inte blir rätt.
den hämtar betalmetoderna rätt, men inte duration

jag har testat att uppdatera duration i db för att se vad admin visar, och det var som jag misstänkte den hämta från base-butiken

kolla även:
en sak till, bockar man av de värdena som visas på bilden, och sen sparar config, hoppar de tillbaka som för bockade igen.

Environment

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Gert Larsson

Labels

None

Priority

Medium
Configure