failUrl ger fel status

Description

gäller både rco och simpla.
när man landar på failUrl blir inte status "resursbank_purchase_failed"

Environment

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Gert Larsson

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure