bookPaymenrResponse i Simplified Flow måste sätta om status på ordern från pending_payment

Description

Detta för att undvika ett corner case där:

1. Klientens läsare / nät tappar kontakten mot Resurs vid köptillfället, så successUrl:en inte nås.
2. 1) i samband med att callbacken BOOKED för att sätta om orderstatus inte skickas / tas emot.

Fundera på om det finns nått vi kan göra i Checkout Flow för att motverka detta.

Assignee

Gert Larsson

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure