order_status för samtliga betalmetoder skall vara "pending_payment" som default, så dessa snappas upp av Magentos cronjob för att annullera beställningar med utebliven betalning

Description

None

Assignee

Gert Larsson

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Time tracking

1h

Sprint

Priority

Medium
Configure