Alla inställningar skall flyttas till Sales -> Payment

Description

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Highest
Configure