Annullering av daterade beställningar påverkar GTM och GA

Description

Enligt en rapport påverkar vårat cronjob för att automatiskt annullera beställningar där betalning uteblivit statistik i GTM och GA.

Den enklaste lösningen på det här problemet är att vi tar bort vårat Cronjob och låter Magento egna system för att rensa bort kvarliggande beställningar (Model/Service/OrderService.php) hantera detta.

Detta kan behövas testas lite men det känns som en bra lösning på problemet. Det reducerar även vår moduls ansvar och tider för test. Utöver det är cronjob:et det vi historiskt har haft mest problem med.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure