getFinalPrice i part-payment.model.js kan returnera 0 när prisinställningarna inte är rätt

Description

Avser ett upptäckt problem i view/frontend/web/js/view/catalog/product/part-payment.model.js då jag i efterhand upptäckt att momsinställningar varit felaktiga. Att bara visa pris utan moms kan leda till att getFinalPrice() returnerar summan 0 och därmed påverkar utgången av costofpriceinformation-fixen (den gamla costofpurchase-koden).

finalPrice finns inte alltid med i det objekt som man förväntar sig att den ska finnas med i. Under felsökningen upptäckte jag dock att basePrice finns med initialt i cache-objektet, så en workaround när finalPrice inte är närvarande i frågan ser metoden ut så här:

Fixen gör förvisso att priceinfo kommer kunna visas även när inställningarna inte är korrekta, men köpesumman kommer troligtvis visa ett ex-moms pris som exempel. När testet gjordes saknades rätt inställningar och all price-display var satt på att bara visa inkmoms. Scriptet föll då över på att använda ovan nämnda basePrice istället.

Skulle scrummaster anse att detta behöver fixas istället för att hävda att inställningarna måste vara korrekta kommer man behöva testa detta i alla scenarior (se Peters noteringar nedan).

 

Environment

None

Assignee

Gert Larsson

Reporter

Tomas Tornevall

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure