Lägg till i dokumentationen att tidigare versioner av modulen stödjer 2.2, nuvarande efter sprint12 2.3

Description

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

Priority

Medium
Configure