Ändra min. krav till Mage 2.3 och PHP 7.2

Description

För att installera Mage 2.3;

1. composer create --repository=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition:2.3.1 /var/www/mage2
2. php /var/www/mage2/bin/magento setup:install --admin-firstname=Eddga --admin-lastname=Robo --admin-email=nanaki@gmail.com --admin-user=admin --admin-password=qwe1234 --backend-frontname=admin --use-rewrites=1 --sales-order-increment-prefix=15 --base-url=http://resursbank.erk/ --db-host=mysql --db-name=resursbank --db-user=peter --db-password=peter
NOTE byt ut allt som behövs i installations parametrarna, typ URL:er, admin uppgifter, DB uppgifter
3. php /var/www/mage2/bin/magento sampledata:deploy
4. php /var/www/mage2/bin/magento setup:upgrade
5. Live life and propser

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

Priority

Medium
Configure