Undvik avrundning av moms för fakturaavgift

Description

Vi låter Magento beräkna momssatsen för vår fakturaavgift här: Model/Total/Quote.php :: getAssociatedTaxData()

Vi spara dock aldrig undan denna. Det kan innebära samma typ av problem som vi upplevt med rabatter och frakter, beroende på dina inställningar.

Just nu rundar vi av momssatsen på samma sätt som för rabatter; Model/Api/Payment/Converter/Item/PaymentFeeItem.php :: getVatPct()

Vi borde dock kunna lösa ut och spara undan applicerad momssats tidigare, i Model/Total/Quote.php, för att undvika avrundningen.

Tekniskt sett spelar det inte så stor roll, men det är alltid bättre att undvika den här typen av avrudningar om vi kan.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Low
Configure