Ändra hur betalmetoder visas

Description

Det hade varit bättre om våra betalmetoder listas under Checkout -> Payment Methods. För att förenkla bör vi kanske visa samtliga betalmetoder i en drop-down och populera övriga fält on-the-fly när man byter mellan betalmetoderna.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Medium
Configure