Helper\Config.php använder inte rätt scopeCodes

Description

scopeCod = null kommer bli fel i backend, då laddas data från den första aktiva butiksvy:en som hittas (dvs., där scope är satt till "stores" i configen, allt från "default" ignoreras).

scopeCode = 0 kommer ladda data från scope "default" i admin.

scopeCode = null kommer ladda data från scope "default" på frontend.

Det här behöver reas ut så vi är säkra på att det alltid blir rätt, vi behöver även kontrollera alla platser där vi hämtar data från configen, helst ska vi alltid ange en scopeCode om vi kan.

Environment

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure