När man ändrar land i konfigen bör vi uppdatera informationen i resursbank_checkout_account_method tabellen

Description

Just nu ändrar vi landet associerat med metoderna när man synkar betalmetoder. Det här kan vara förvirrande när man ställt in landsinställningarna och det ändå inte fungerar eftersom det är fel i tabellen.

Environment

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure