Ändra strukturen i databasen så metadata placeras i en json-kolumn, beroende på vinsten av detta

Description

Detta bör kunna implementeras i och med repositories. Det kan ge en bättre överblick över tabellerna, frågan är om det är värt att implementera i samtliga tabeller.

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

Priority

Low
Configure