Testa virtuella och nedladdningsbara produkttyper. Kontrollera att delbet. widget:en fungerar med dessa.

Description

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

None

Priority

Medium
Configure