$methodId argumentet i Model/Config/Source/PartPayment/Annuity.php :: toOptionArray() && toArray() bör endast vara en int med 0 som standard

Description

Kom ihåg att vi inte är säkra på vad Magento ger för argument, om något, så vi kanske ändå måste kontrollera att det är en int, is_int && !== 0

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Low
Configure