När vi hämtar data för delbetalning vid betalmetoder i Simplified Flow så verkar inte priserna i modalen stämma överrens med det totala beloppet i varukorgen, i alla fall inte för varje betalmetod.

Description

None

Environment

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

Time tracking

8h

Sprint

None

Priority

Medium
Configure