Processen som synkar legacy betalmetoder synkar förmodligen även resursbank_default metoden, vilket den inte borde

Description

Helper/Db/Account/Method/Legacy.php :: sync()

Samma kod i Mage1 orsakade resursbank_default att landa i resursbank_checkout_account_method tabellen. Fick lägga till en check för att undvika detta i metoden.

Environment

None

Test

None

Assignee

Peter Sjöqvist

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

None

Priority

Medium
Configure