Ändra ordning på settings för PartPaymentWidget-Admingui

Description


En mer logisk ordning + att ser ut som Duration inte uppdateras när man byter betalmetod:

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Gert Larsson

Labels

None

Sprint

None

Priority

Medium
Configure