Visnings-/Beräkningsfel av månadsbelopp i PartPaymentWidget

Description

Månadsbeloppet visas/beräknas felaktigt för den översta produketen.
Exempel är 3 mån och 24 månader, ser ut som det är bara första siffran som visas för Tesla-produkten.

Beräknat månadsbelopp:

24 mån

3 mån

Produkt

1062.5000008500

8499.9999991500

Tesla

45.8333333700

366.6666666300

Imac

Environment

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Gert Larsson

Labels

None

Sprint

None

Priority

Medium
Configure