Betalmetoden resurs_default bör inte synkas till tabellen resursbank_checkout_account_method

Description

Test

Efter du synkat betalmetoder skall inte någon rad med code "resursbank_default" existera i tabellen resursbank_checkout_account_method

Environment

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

None

Priority

Medium
Configure