Vi kan vilja validera telefonnummer bättre. Just nu kan du ange ex. "123123123123123" och kommer senare få ett generiskt fel när du skall placera din beställning pga. att Resurs Bank inte godkänner telefonnumret

Description

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Medium
Configure