I kassan så får man numera initalt ett fel (Checkout Flow) pga. det inte finns ett land satt på quote:n

Description

Betalmetoder har nu strikta landskontroller (specificcountry), vilket påför ett fel när kassasidan initialt laddas i Checkout Flow. Felet korrigerar sig självt i och med att man anger adressdata.

Detta löses enklast genom att antingen sätta resursbank_default till en början, eller applicera ett land på quote:n.

www/__modules/checkout/app/code/community/Resursbank/Checkout/Model/Payment/Method/Resursbank/Default.php :: correctPaymentMethod() / assignDefaultAddress()

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure