Ändra typsnitt på rubriken för betalmetoder så att det är samma som för RCO:n

Description

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Gert Larsson

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure