När man placerar beställning bör blocket med fraktmetoder gömmas.

Description

None

Environment

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure