Synka betalmetod till quote när man väljer i iframe:n

Description

Titta på lösning i tidigare modul, samt hur det fungerar i Vanilla kassan. Vi vill helst undvika egna AJAX anrop.

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure