När man byter fraktmetod skall iframe:n pausas tills totalsummor uppdaterats

Description

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Medium
Configure