När man ändrar rabattkod (lägger till / tar bort) skall iframe:n pauses medan totalsummor uppdateras

Description

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Medium
Configure