Förslag: inställning för att skicka mail till admin när allvarliga fel inträffar

Description

Vi kan använda egna Exception klasser för detta, som utfärdar ett e-post efter fel loggats.

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Medium
Configure