Kontrollera att blocket med fraktmetoder fungerar

Description

  1. När man klickar på en fraktmetod skall ett anrop ske för att applicera den på Quote objektet i backend.

  2. Plugin/PaymentSession/Update.php :: afterAfterSave skall då exekveras för att uppdatera information i betalsessionen hos Resurs Bank.

  3. Detta sler genom Model/Session.php :: getOrderLines(), som i sin tur samlar in datan från Quote:n genom ett antal klasser i core modulen. Klasserna är indelade efter datatyp (discount, product, shipping etc.).

Test

När du ändrar fraktmetod skall totalsumman uppdateras.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure