Funktion för att kunna testa Callbacks

Description

Kopiera funktionalitet från gamla modulen för att kunna testa callbacks.

Test: Ska kunna trycka på en knapp för att testa callbacks.

Test

None

Assignee

Gert Larsson

Reporter

Marcus Gullberg

Labels

None

Time tracking

0m

Time remaining

0m

Sprint

M2OM Sprint 1

Priority

Medium
Configure